Jeżeli nie widzisz tego maila poprawnie kliknij tutaj

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W BRANŻY IT
14 lutego 2018 r.

VIII Konferencja Computerworld
PAŃSTWO 2.0
już 22-23 lutego 2018 r. w Warszawie

To doskonała okazja do poznania kulisów tworzenia e-usług i kluczowych systemów IT w administracji publicznej oraz cyfrowych priorytetów sektora publicznego na najbliższe lata. Zapraszamy do poznania PROGRAMU KONFERENCJI i udziału w jednej z najważniejszych konferencji poświęconej cyfrowej transformacji państwa.

W PROGRAMIE 1 DNIA M.IN.:

 • Strategia Ministerstwa Cyfryzacji oraz stan realizacji kluczowych projektów informatycznych państwa. Kontekst europejski.
  Krzysztof Szubert, Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji, Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy Międzynarodowej
 • Transformacja cyfrowa – główne wyzwania do roku 2020
  Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów
  Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyzacji, Ministerstwo Finansów
 • Cyfryzacja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Efekty i założenia informatycznych przedsięwzięć tj. System Digitalizacji Akt, E-protokół czy Elektroniczne Księgi Wieczyste
  Michał Woś, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Poprawa efektywności służby zdrowia poprzez centralne projekty informatyczne realizowane przez resort zdrowia. Strategia informatyczna Ministerstwa Zdrowia.
  Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Status centralnych projektów w ochronie zdrowia.
  Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne.
  Hubert Nowak, Wiceprezes, Urząd Zamówień Publicznych
 • Rola rozwiązań Big Data w cyfrowej transformacji administracji skarbowej.
  Piotr Towarek, Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
 • POPC 2014-2020. Wnioski z dotychczasowych naborów zgłoszeń o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej II E-administracji i otwarty urząd. Wskazówki przed następnymi konkursami.
  Wanda Buk, Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 • Wsparcie II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nowe otwarcie w finansowaniu projektów IT.
  Andrzej Pieczunko, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa IT, Centralny Ośrodek Informatyki

W PROGRAMIE 2 DNIA M.IN.:

 • Czy czeka nas los gotowanej żaby, czyli co mówi robonomika o nadejściu ery robotów w sektorze usług?
  dr hab. Andrzej Sobczak, Profesor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki
 • Kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego.
  Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia.
  Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
 • Zintegrowany rozwój cyfrowy warunkiem inteligencji miasta na przykładzie m.st. Warszawy.
  Tadeusz Osowski, Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy

 
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY dla przedstawicieli urzędów administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli sektora energetycznego, obronnego oraz ochrony zdrowia, z wyłączeniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii. Potwierdzenie udziału bezpłatnego możliwe jest poprzez formularz zgłoszenia - REJESTRACJA BEZPŁATNA

Przedstawiciele biznesu mogą w konferencji wziąć udział odpłatnie. Koszt udziału przy zgłoszeniu udziału do 16 lutego wynosi 2199 zl netto, zamiast 2499 zł netto po tym terminie.
Zgłoszenie udziału w promocyjnej cenie możliwe jest poprzez formularz zgłoszenia - REJESTRACJA DLA BIZNESU

Praca w IT | TOP200 | Prenumerata | Zamów reklamę Wypisz się z newslettera
© Copyright 2018, IDG Poland S.A.
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
tel. +48 (22) 3217800, fax +48 (22) 3217888