Wszystkie wydania IDG w jednym miejscu
BEZPŁATNA DOSTAWA Na terenie całego kraju
METODY PŁATNOŚCI Szybkie płatności PayU
FORMATY Papier lub PDF
Pakiet tabel XLS TOP200 ed. 2014 - 2017

Pakiet tabel XLS TOP200 ed. 2014 - 2017

2 693,70 zł (2 190,00 zł netto)
Dostępne

Dodaj do koszyka

Pakiet tabel XLS z raportów Computerworld TOP200 z lat 2014-2017.

Edycja 2017 raportu to blisko 60 kompleksowych tabel opisujących kondycję branży IT z uwzględnieniem zmian w koniunkturze, przedstawianych według przychodów z poszczególnych sektorów gospodarki, gałęzi produktowych i usługowych oraz przygotowane przez specjalistów, analityków i redaktorów Computerworld kompleksowe analizy i opracowania na temat perspektyw i trendów wpływających na kondycję branży ICT.

 • Tabele koniunktury – przychody najważniejszych, działających w Polsce dostawców IT oraz informatycznych grup kapitałowych. Zestawienia uwzględniają m. in. zyski, nakłady na R&D, przychody z eksportu, a także zatrudnienie.
 • Tabele sektorowe – przychody dostawców IT skategoryzowane według sektorów, do których prowadzą sprzedaż. W tym roku tabele sektorowe wzbogacone zostaną o informacje dotyczące referencji.
 • Tabele produktowe – przychody dostawców ukazywane ze względu na Usługi, Oprogramowanie, Sprzęt IT, oraz poszczególne ich rodzaje.
 • Telekomunikacja – grupa tabel prezentujących przychody operatorów telekomunikacyjnych, a także największych dostawców IT sprzedających do sektora telco oraz producentów i usługodawców rozwiązań telekomunikacyjnych.
 • Nowa tabela „Najwięksi dostawcy systemów EZD i Workflow w Polsce” - NOWOŚĆ 2017.
 • Nowa tabela ”Najwięksi dostawcy sprzętu sieciowego” - NOWOŚĆ 2017.
 • Indeks dostawców IT na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – analiza wartości, jaką do gospodarczego krwioobiegu wnoszą̨ działające w Polsce firmy ICT.
 • Indeks ocen CIO – zestawienie wskazujące, którzy spośród dostawców są najlepiej oceniani pod kątem takich zmiennych jak oferowane ceny, wsparcie i serwis, prostota integracji czy elastyczność modeli licencyjnych - NOWOŚĆ 2017.

Edycja 2016 raportu to blisko 60 kompleksowych tabel opisujących kondycję branży IT z uwzględnieniem zmian w koniunkturze, przedstawianych według przychodów z poszczególnych sektorów gospodarki, gałęzi produktowych i usługowych oraz przygotowane przez specjalistów, analityków i redaktorów Computerworld kompleksowe analizy i opracowania na temat perspektyw i trendów wpływających na kondycję branży ICT:

 • Tabele koniunktury - przychody najważniejszych, działających w Polsce dostawców IT oraz informatycznych grup kapitałowych. Zestawienia uwzględniają m. in. zyski, nakłady na R&D, przychody z eksportu, a także zatrudnienie.
 • Tabele sektorowe - przychody dostawców IT skategoryzowane według sektorów, do których prowadzą sprzedaż. W tym roku tabele sektorowe wzbogacone zostaną o informacje dotyczące referencji.
 • Tabele produktowe - przychody dostawców ukazywane ze względu na Usługi, Oprogramowanie, Sprzęt IT, oraz poszczególne ich rodzaje.
 • Telekomunikacja - grupa tabel prezentujących przychody operatorów telekomunikacyjnych, a także największych dostawców IT sprzedających do sektora telco oraz producentów i usługodawców rozwiązań telekomunikacyjnych.

Raport Computerworld TOP200 2015, to:

 • około 60 rozbudowanych, kompleksowych tabel, obrazujących aktualną sytuację branży IT w ujęciach: koniunkturalnym, sektorowym, oraz produktowym;
 • ustandaryzowana hierarchia informacji oraz wygodny układ informacji;
 • szereg precyzyjnych analiz, dotyczących trendów, potencjału, sytuacji i procesów zachodzących na rynku teleinformatycznym;
 • prestiżowe, eleganckie wydanie w estetyce i charakterze adekwatnym do najwyższej jakości treści.

Cel raportu:

Podstawowym celem raportu Computerworld TOP200 jest kompleksowe opisanie kondycji polskiej branży teleinformatycznej oraz sytuacji składających się na nią firm w perspektywie przychodów, jakie uzyskują ze sprzedaży rozwiązań i usług IT – zarówno własnych, jak i firm trzecich.

Metodyka badania:

 • Raport Computerworld TOP200 to prawie 60 tabel w trzech kategoriach i sześciu podkategoriach, porządkujących zestawienia w zależności od źródła przychodów firm.
 • Gromadzenie danych odbywa się za pomocą rozbudowanej ankiety CAWI adresowanej do firm z branży ICT przekraczających rocznie 1 mln zł przychodów oraz poprzez szacunki własne redakcji Computerworld, przy wsparciu ośrodka analitycznego IDC.
 • Struktura zestawień jest hierarchiczna. Kolumny posiadają wystandaryzowane tytuły, zachowują identyczną lub zbliżoną kolejność.
 • Zgromadzone przez redakcję Computerworld dane umieszczane są w tabelach, zgodnie z tytułami określającymi ich zakres przedmiotowy.

Kto najbardziej skorzysta z raportu Computerworld TOP200?

 • Szeroko pojęta branża ICT: menedżerowie, informatycy, szefowie, zarządy – w osoby reprezentujące zarówno biznes, jak i sektor publiczny;
 • analitycy rynkowi oraz finansowi;
 • dyrektorzy sprzedaży, handlowcy;
 • decydenci przedsiębiorstw poszukujących dostawców IT.

Edycja 2014 raportu Computerworld TOP200, to:

 • Kompleksowe dane na temat przychodów, zysków i strat kilkuset najważniejszych firm teleinformatycznych w Polsce;
 • Ponad 50 tabel prezentujących dane finansowe w różnych kontekstach;
 • Indeksy sektorowe, prezentujące potencjał wzrostu budżetów na IT w poszczególnych gałęziach gospodarki przez ostatnie kilka lat;
 • Prestiżowe, wyczekiwane przez rynek zestawienie z 23-letnią tradycją.

Cel raportu:

Głównym celem raportu TOP 200 jest jak najpełniejsze, kompletne opisanie kondycji polskiej branży teleinformatycznej oraz sytuacji składających się na nią firm w perspektywie przychodów, jakie uzyskują ze sprzedaży rozwiązań i usług IT – zarówno własnych, jak i firm trzecich.

Metodyka raportu:

 • Raport Computerworld TOP 200 to ponad 50 tabel w trzech kategoriach i sześciu podkategoriach, porządkujących zestawienia w zależności od źródła przychodów firm;
 • Gromadzenie danych odbywa się za pomocą rozbudowanej ankiety CAWI, adresowanej do firm z branży ICT przekraczających rocznie 1 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług IT. Dane uzupełniane są szacunkami redakcji Computerworld, a także ośrodka analitycznego IDC;
 • Struktura zestawień jest hierarchiczna. Kolumny posiadają wystandaryzowane tytuły, zachowując identyczną lub zbliżoną kolejność w ramach danej kategorii;
 • Zgromadzone przez redakcję Computerworld dane umieszczane są w tabelach, zgodnie z tytułami określającymi ich zakres przedmiotowy.