Wszystkie wydania IDG w jednym miejscu
ZADZWOŃ DO NAS +48 22 321 77 77
BEZPŁATNA DOSTAWA Na terenie całego kraju
METODY PŁATNOŚCI Szybkie płatności PayU
FORMATY Papier lub PDF
Pakiet raportów TOP200 ed. 2014 - 2016 /3 LATA/ + XLS

Pakiet raportów TOP200 ed. 2014 - 2016 /3 LATA/ + XLS

3 391,50 zł (2 990,00 zł netto)
Dostępne

Dodaj do koszyka

Pakiet Raportów Computerworld TOP200 z lat 2014-2016 - drukowane wraz z plikami PDF oraz tabelami XLS.

Edycja 2016 raportu to blisko 60 kompleksowych tabel opisujących kondycję branży IT z uwzględnieniem zmian w koniunkturze, przedstawianych według przychodów z poszczególnych sektorów gospodarki, gałęzi produktowych i usługowych oraz przygotowane przez specjalistów, analityków i redaktorów Computerworld kompleksowe analizy i opracowania na temat perspektyw i trendów wpływających na kondycję branży ICT:

Tabele koniunktury.

Przychody najważniejszych, działających w Polsce dostawców IT oraz informatycznych grup kapitałowych. Zestawienia uwzględniają m. in. zyski, nakłady na R&D, przychody z eksportu, a także zatrudnienie.

Tabele sektorowe.

Przychody dostawców IT skategoryzowane według sektorów, do których prowadzą sprzedaż. W tym roku tabele sektorowe wzbogacone zostaną o informacje dotyczące referencji.

Tabele produktowe.

Przychody dostawców ukazywane ze względu na Usługi, Oprogramowanie, Sprzęt IT, oraz poszczególne ich rodzaje.

Telekomunikacja.

Grupa tabel prezentujących przychody operatorów telekomunikacyjnych, a także największych dostawców IT sprzedających do sektora telco oraz producentów i usługodawców rozwiązań telekomunikacyjnych.

Computerworld TOP200 2016 to liczące blisko 200 stron eleganckie wydanie w twardej oprawie, plik PDF oraz tabele XLS.

Raport Computerworld TOP200 2015, to:

- około 60 rozbudowanych, kompleksowych tabel, obrazujących aktualną sytuację branży IT w ujęciach: koniunkturalnym, sektorowym, oraz produktowym;

- ustandaryzowana hierarchia informacji oraz wygodny układ informacji;

- szereg precyzyjnych analiz, dotyczących trendów, potencjału, sytuacji i procesów zachodzących na rynku teleinformatycznym;

- prestiżowe, eleganckie wydanie w estetyce i charakterze adekwatnym do najwyższej jakości treści.

Cel raportu:

Podstawowym celem raportu Computerworld TOP200 jest kompleksowe opisanie kondycji polskiej branży teleinformatycznej oraz sytuacji składających się na nią firm w perspektywie przychodów, jakie uzyskują ze sprzedaży rozwiązań i usług IT – zarówno własnych, jak i firm trzecich.

Metodyka badania:

- Raport Computerworld TOP200 to prawie 60 tabel w trzech kategoriach i sześciu podkategoriach, porządkujących zestawienia w zależności od źródła przychodów firm.

- Gromadzenie danych odbywa się za pomocą rozbudowanej ankiety CAWI adresowanej do firm z branży ICT przekraczających rocznie 1 mln zł przychodów oraz poprzez szacunki własne redakcji Computerworld, przy wsparciu ośrodka analitycznego IDC.

- Struktura zestawień jest hierarchiczna. Kolumny posiadają wystandaryzowane tytuły, zachowują identyczną lub zbliżoną kolejność.

- Zgromadzone przez redakcję Computerworld dane umieszczane są w tabelach, zgodnie z tytułami określającymi ich zakres przedmiotowy.

Kto najbardziej skorzysta z raportu Computerworld TOP200?

- Szeroko pojęta branża ICT: menedżerowie, informatycy, szefowie, zarządy – w osoby reprezentujące zarówno biznes, jak i sektor publiczny;

- analitycy rynkowi oraz finansowi;

- dyrektorzy sprzedaży, handlowcy;

- decydenci przedsiębiorstw poszukujących dostawców IT.

Computerworld TOP200 2015 to eleganckie wydanie w twardej oprawie, plik PDF oraz tabele XLS.

Edycja 2014 raportu Computerworld TOP200, to:

- Kompleksowe dane na temat przychodów, zysków i strat kilkuset najważniejszych firm teleinformatycznych w Polsce

- Ponad 50 tabel prezentujących dane finansowe w różnych kontekstach.

- Indeksy sektorowe, prezentujące potencjał wzrostu budżetów na IT w poszczególnych gałęziach gospodarki przez ostatnie kilka lat.

- Prestiżowe, wyczekiwane przez rynek zestawienie z 23-letnią tradycją.

Cel raportu:

Głównym celem raportu TOP 200 jest jak najpełniejsze, kompletne opisanie kondycji polskiej branży teleinformatycznej oraz sytuacji składających się na nią firm w perspektywie przychodów, jakie uzyskują ze sprzedaży rozwiązań i usług IT – zarówno własnych, jak i firm trzecich.

Metodyka raportu:

- Raport Computerworld TOP 200 to ponad 50 tabel w trzech kategoriach i sześciu podkategoriach, porządkujących zestawienia w zależności od źródła przychodów firm.

- Gromadzenie danych odbywa się za pomocą rozbudowanej ankiety CAWI, adresowanej do firm z branży ICT przekraczających rocznie 1 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług IT. Dane uzupełniane są szacunkami redakcji Computerworld, a także ośrodka analitycznego IDC.

- Struktura zestawień jest hierarchiczna. Kolumny posiadają wystandaryzowane tytuły, zachowując identyczną lub zbliżoną kolejność w ramach danej kategorii.

- Zgromadzone przez redakcję Computerworld dane umieszczane są w tabelach, zgodnie z tytułami określającymi ich zakres przedmiotowy.

Computerworld TOP200 2014 to eleganckie wydanie w twardej oprawie, plik PDF oraz tabele XLS.