Autor: Małgorzata Pokojska

Jak silni doradzają słabym? Keynesizm dla bogatych, neoliberalizm dla biednych

Bezpieczeństwo

Jak silni doradzają słabym? Keynesizm dla bogatych, neoliberalizm dla biednych

Jeśli kraje rozwijające się chcą osiągnąć sukces, to według dominującej dziś neoliberalnej doktryny, powinny kierować się zasadami wolnego rynku i wolnego handlu. Rzecz w tym, że...

Warufakis: euro dzieli zamiast łączyć

CEO

Warufakis: euro dzieli zamiast łączyć

Europejska wspólnota zbudowana na wartościach, demokracji, poszanowaniu praw człowieka i dobrobycie była urzekającym marzeniem. Wtem w 2008 r. na Wall Street nastąpiła implozja, która...

Europa na rozdrożu

CEO

Europa na rozdrożu

Jakie perspektywy stoją dziś przed wielkim projekt Unii Europejskiej i jego uczestnikami? Z Tomaszem Grzegorzem Grosse, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem Instytutu Sobieskiego,...

Loża bankierów

CEO

Loża bankierów

Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei to najważniejszy i najmniej znany bank na świecie. Bank banków centralnych zarządzający politykę monetarną rozwiniętego świata pozostaje poza...

Widzialna ręka państwa

Bezpieczeństwo

Widzialna ręka państwa

Nie ma rozwoju gospodarczego bez konkurencyjności, nie ma konkurencyjności bez innowacji, nie ma innowacji bez aktywnej roli państwa. Tak streścić można główną myśl naukowego wywodu Mariany...

Song Hongbing. Kto tworzył potęgę Wall Street?

CEO

Song Hongbing. Kto tworzył potęgę Wall Street?

Bankierzy to najsilniejsza grupa nacisku. Wpływają na stosunki międzyludzkie, wojny, rewolucje, kierunki rozwoju. Sieć powiązań finansowych na świecie, jaką znamy, tworzyła się w 18. i 19....

Imperium pieniądza. Starzy i nowi gracze

CEO

Imperium pieniądza. Starzy i nowi gracze

Fascynujące książki Songa Hongbinga, chińskiego ekonomisty, ukazują toczoną na Zachodzie od stuleci wojnę o kontrolę emisji i przepływu pieniądza, decydujące o władzy nad wzrostem lub...

Bogacze i reszta świata wg Piketty'ego

CEO

Bogacze i reszta świata wg Piketty'ego

W latach 1987-2013 liczba miliarderów na 100 tys. dorosłych wzrosła na świecie z pięciu do trzydziestu, a udział ich majątków w majątku globalnym z 0,4 proc. do 1,5 proc. Najgłośniejszy i...

Biblioteka IT