Autor: Linda Rosencrance

Jak wybrać oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Administracja publiczna (Państwo 2.0)

Jak wybrać oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dla organizacji, które na serio podchodzą do realizacji celów środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, narzędzia do zarządzania zrównoważonym rozwojem mogą gromadzić...

Biblioteka IT